Eliza De Waele, Kabine, Koksijde, momboss

Aan het woord: Eliza De Waele

Afscheid van het “ik doe maar wat” meisje Toevallig leerden we elkaar twee jaar geleden kennen. Zij zwanger van Lucet, ik zwanger van Ellie. Eliza De Waele is de eerste mama die ik aan het woord laat omdat zij als momboss Kabine uit de grond stampte en de plannen daarvoor maakte toen ze in zwangerschapsverlof […]